×

அம்பேத்கரின் காந்தி

இந்திய துணைக்கண்டத்தில் மட்டுமன்றி பரந்த உலகமெங்கிலும் பெருவாரியான மக்களால் அடையாளங் காணப்படும் பல்லாயிரக்கணக்கான நபர்களுள் ஒருவர் 'மகாத்மா காந்தி'. பெரும்பாலும் அவர் இந்திய அரசின் வருடாந்திர கொண்டாட்டங்களாலும், பொது விடுமுறையினாலும், புழங்கி வரும் பணக் கத்தைகளாலும், வீதியில் நிற்கும் சிலைகளாலும், பாடப் புத்தகங்களாலும் மட்டுமே வெளியுலகிற்கு அறிமுகமாகியிருக்கிறார்.